Paigaldusjuhend


Juhend kinnitusplaatide kinnitamiseks peegli tagaküljele:

 • Asetage peegel näoga tasasele pinnale vältides selle kriimustamist.
 • Puhastage peegli tagumine külg rasvast ja mustusest silikoonivaba klaasipuhastusvahendiga.
 • Eemaldage kinnitusplaatidelt kaitsekile ja asetage need horisontaalselt peegli tagakülje ülemisele kolmandikule. Palun jälgige, et paigalduskeskkonna temperatuur oleks vähemalt 20 °С.
 • Suruge kinnitusplaadile tugevasti vähemalt 30 sekundit ning peale seda laske 30 minutit kinnitusplaadil kleepuda peegli külge.

Juhend peegli paigaldamiseks kahepoolse peegliteibiga:
(ei sobi vinüültapeetidele ega muudele ebatasastele pindadele)

 • Asetage peegel näoga tasasele pinnale vältides selle kriimustamist.
 • Puhastage peegli tagumine külg rasvast ja mustusest silikoonivaba klaasipuhastusvahendiga.
 • Paigaldage teip verikaalselt (ülevalt alla). Kinnitage teip ühtlaste vahedega üle kogu peegli pinna. Kasutage ära kogu teibirull (5m)
 • Suruge teipi tugevalt peegli külge vähemalt 10 sekundit ühtlaselt üle terve kleebitava pinna.
 • Puhastage sein/pind rasvast ja mustusest silikoonivaba puhastusvahendiga.
 • Eemaldage teibi kaitsekile ning paigaldage peegel ettevaatlikult planeeritud kohta. NB! Teip nakkub vaid ühe korra, teiskordse paigalduse puhul pole nakketugevus enam endine.
 • Suruge peegel mõõduka tugevusega vastu seina. Hoidke survet 1-2 minutit, et pinnad omavahel korralikult nakkuksid.